Ζεστά νερά χρήσης με ηλιακή ενέργεια

Ζεστά νερά χρήσης με ηλιακή ενέργεια


Περιγραφή έργου

Ηλιακοί συλλέκτες για ζεστά νερά χρήσης σε κτίριο Παθητικού σχεδιασμού στα Νέα Βρασνά Θεσσαλονικής.