Εξωτερική θερμομόνωση ξενοδοχείου

Εξωτερική θερμομόνωση ξενοδοχείου


Περιγραφή έργου

  • 0
  • 26/03/2017

Εξωτερική θερμομόνωση του ξενοδοχείου Νηρηίδες στα Νέα Βρασνά Θεσσαλονίκης.

Η επιλογή των υλικών και η μελέτη έγιναν βάση των προδιαγραφών του Παθητικού κτιρίου.

Γραφιτούχο διογκωμένο πολυστυρένιο EPS 100 και μόνωση των μπαλκονιών για την εξάλειψη θερμογεφυρών.

Μελέτη-επίβλεψη: Κουβακλή Σταυρούλα, Κουβακλής Θανάσης