Σύστημα αερισμού με ανάκτηση ενέργειας

Σύστημα αερισμού με ανάκτηση ενέργειας


Περιγραφή έργου

Τοποθέτηση συστήματος αερισμού με ανάκτηση ενέργειας σε κτίριο Παθητικού σχεδιασμού στα Νέα Βρασνά Θεσσαλονίκης.

Το σύστημα είναι του Γερμανικού οίκου “WOLF”.

Μελέτη-Επίβλεψη, Κουβακλή Σταυρούλα, Κουβακλής Θανάσης.